top of page
גשר על כביש 3 מודיעין

סוג העבודה:

ניהול התכנון והביצוע של גשר הבנוי בשיטת התבנית המתקדמת משני בנציבים כלפי מרכז הגשר והרכבת מנעול באורך 32 מטר במרכז. הגשר הוא בעל המפתח הגדול ביותר בארץ מסוגו.

הגוף המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

 

אדריכל הפיתוח:

אדריכלות: ספדיה אדריכלים  |  קונסטרוקציה: שמיר פוזנר בראון

סיום הפרוייקט:

2007

bottom of page