top of page
מחלף הזיתים ירושלים

סוג העבודה:

ניהול הביצוע של מחלף הזיתים על כביש 1 (מעלה אדומים - ירושלים) המחלף כולל כבישים וכבישי גישה וכן טיפול נופי

הגוף המזמין:

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע״מ בשיתוף מ.ע.צ ועיריית ירושלים

אדריכל הפיתוח:

אדריכלות: רכס אשכול  |  כבישים: חברת מהנדסים

 

סיום הפרוייקט:

2005

bottom of page