top of page

אודות החברה

חברת "עמק איילון ניהול תשתית ופרויקטים בע"מ" החלה את פעילותה בינואר 1994, החברה עוסקת ומתמחה בניהול פרויקטים בענף הבניה והפתוח, משלב הייזום ועד תום תקופת הבדק.

משרדי החברה ממוקמים בירושלים וביקנעם. חברת עמק איילון מעסיקה כ- 60 עובדים ובהם מנהלי פרויקטים, מהנדסי בניין, מהנדסי מערכות, הנדסאים, טכנאים, חשבי כמויות, אדריכלים, גיאוגרפים, כלכלנים וסגל מינהלי.
 

החברה הינה בבעלות אינג' אהוד תייר, מהנדס עירית ירושלים לשעבר.
 

לחברה ניסיון רב בתחום ליווי התכנון, החל משלב הייזום והפרוגרמה ועד האישור הסטטוטורי בוועדות התכנון השונות. במסגרת הפרויקטים השונים מפעילה החברה למעלה ממאה משרדי תכנון וייעוץ בתחומי בניין ערים, אדריכלות ופיתוח - וכמו כן מעורבת בליווי תכנון של עשרות משרדי תכנון נוספים.


בתחום הביצוע צברה החברה ניסיון בפרויקטים רבים ובראשם הקמת העיר מודיעין החל משלב הייזום והתכנון ועד האכלוס ותקופת הבדק.

 

העבודה והשירות כוללים:

  1. ניהול הכנה וביצוע בדיקות התכנות שונות (סקרים, תכניות אב, התקשרויות וכד').

  2. ניהול הכנת תכניות  מתאר ותוכניות מפורטות ותאומן עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים שונים עד לקבלת האישורים הסטטוטוריים כדין.

  3. ניהול, תיאום ואישור התכנון ההנדסי הכולל בינוי ופתוח לביצוע ואישור במסגרות הנדרשות.

  4. הכנת מרכזי שווק לתעשייה, מסחר ולמגורים והכנת מכרזים לעבודות פיתוח.

  5. הכנת תקציב הפרויקטים וביצוע מעקב תקציבי ודיווח.

  6. ניהול הנדסי ופיקוח בהתאם ללוחות זמנים על ביצוע מערכות תשתית (דרכים וכבישים, תחבורה ותנועה, מים וביוב וכד').

  7. ניהול הנדסי ופיקוח על הבניה למגורים, לתעשייה ולמסחר.

  8. ניהול הכנת מעקבי תכנון וביצוע על סמך לוחות זמנים ומשאבים, עדכונים עם התקדמות הפרויקט ודיווח.

 

לחברה הוענק בשנת 1998 תו תקן בינלאומי על התמחות בניהול פרויקטים בתחום הבניה ותשתית - 9002 ISO.
החברה הינה חברה מנהלת מטעם רשות מקרקעי ישראל ומטעם משרד הבינוי והשיכון, החברה מפתחת מטעם משרד התמ"ת וכן החברה מתכננת מטעם המנהל.
עבור משרד הבינוי והשיכון מבצעת החברה גם ניהול ופקוח צמוד - וכמו כן הינה ברשימת החברות המוסמכות לבצע פרויקטים של התחדשות עירונית מטעם המשרד.
בנוסף מבצעת החברה עבודות עבור כביש חוצה ישראל, נת"ע, החברה הלאומית לדרכים, רכבת ישראל ועוד.
בנוסף למשרדי ממשלה, נמנים על לקוחות החברה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ועירוניות רשויות ניהול, הקרן לירושלים, קרן היסוד וגופים ציבוריים אחרים. כל זאת בנוסף לחברות ציבוריות, ותאגידים העוסקים בתכנון בבניה ופיתוח.


בעמודים הבאים מפורטים מכלול השירותים בתחומי הניהול, התכנון, התיאום והפיקוח שנותנת החברה וכן רשימת הפרויקטים שבטיפול החברה.

bottom of page