המכרזים שלנו

תוצאות / פרסום מכרזים

כאן תוכלו למצוא את תוצאות מכרזי הפיתוח והתשתית שמפרסם משרד הבינוי והשיכון.

המידע מובא לשירות הציבור ואינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרז 7033/2022 - רהט -  מס 12,13,14' לחצו כאן

מכרז 7034/2022 - רהט דרום מתחם 10 תשתיות פיתוח שלב א  לחצו כאן

מכרז 9967/2021 – יוקנעם גבעת השיטה – עבודות פיתוח שלב ב'- טבלת השוואה

מכרז 9950/2020 - ראמה שכ' חיילים משוחררים – קירות תומכים' לחצו כאן

מכרז 9981/2022 -  הבהרות למכרז

מכרז 9984-2022 אום בטין פריצת דרכים -  לחצו כאן

מכרז 7035.2022 הסדרת נחלים אום בטין -  לחצו כאן

מכרז 9950/2020– ראמה – עבודות פיתוח שלב א'2 - טבלת השוואה:  לחצו כאן

מכרז 7035/2022 - פרוטקול סיור קבלנים הסדרת נחלים אום בטין רוש וליקית 7035/2022  לחצו כאן

מכרז 9973-2022 - קובצי תכניות_לחצו כאן

מכרז 9973/2022 - ביצוע השלמות פיתוח שלב ג' אתר רמת בית שמש ד'2_לחצו כאן

מכרז 9963/2021 מזרעה שכ' צפונית – מכרז גשר רכב_לחצו כאן

מכרז 9994/2022 סלעית ירוחם - חוברת מכרז ותוכניות_לחצו כאן

מכרז 9982/2022 - שכונת מורדות מערביים אבו גוש לחצו כאן
מכרז 7036/2022‎‎ - רהט 11 עבודות תשתיות ופיתוח _לחצו כאן
מכרז אבו גוש מורדות מערביים - פרוטוקול מפגש מציעים _לחצו כאן
מכרז 9997/2022 ירכא שכ' חיילים משוחררים – השלמות שלב ב'_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס שלב ג' – ביצוע עבודות פיתוח מדרכות ותאורה לחצו כאן
מכרז 5510-2022 שפרעם מזרח – ביצוע עבודות עפר וקירות תומכים לחצו כאן
מכרז מס' 9996-2022 ביצוע שצ"פים מנה ג' באתר ד-3 רמת בית שמש לחצו כאן
מכרז 9995-2022 השלמות פיתוח שלב ג' באתר ד'3 צפון רמת בית שמש לחצו כאן
מכרז 9989/2022 ריחאנייה שכ' צפונית – עבודות פיתוח שלב ג' ושצפ"ים_לחצו כאן
מכרז 5510-2022 שפרעם מזרח - מכתב הבהרה מס' 1‎‎_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס - מכתב הבהרה מס' 1‎‎_לחצו כאן
מכרז 7037-2022 כביש גישה למחצבת דריג'את_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס - מכתב הבהרה מס' 2‎‎_לחצו כאן
הבהרה מס 2- מכרז מס 9995-2022_לחצו כאן
מכרז 9995-2022 ריכוז הבהרות_לחצו כאן
מכרז 9985-2022 אום בטין_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס - מכתב הבהרה מס' 3‎‎_לחצו כאן

כל הזכויות שמורות פיוז׳ן 2019 ©

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle