top of page

המכרזים שלנו

תוצאות / פרסום מכרזים

כאן תוכלו למצוא את תוצאות מכרזי הפיתוח והתשתית שמפרסם משרד הבינוי והשיכון.

המידע מובא לשירות הציבור ואינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרז מס' 9996-2022 ביצוע שצ"פים מנה ג' באתר ד-3 רמת בית שמש לחצו כאן
מכרז 9995-2022 השלמות פיתוח שלב ג' באתר ד'3 צפון רמת בית שמש לחצו כאן
מכרז 9989/2022 ריחאנייה שכ' צפונית – עבודות פיתוח שלב ג' ושצפ"ים_לחצו כאן
מכרז 5510-2022 שפרעם מזרח - מכתב הבהרה מס' 1‎‎_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס - מכתב הבהרה מס' 1‎‎_לחצו כאן
מכרז 7037-2022 כביש גישה למחצבת דריג'את_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס - מכתב הבהרה מס' 2‎‎_לחצו כאן
הבהרה מס 2- מכרז מס 9995-2022_לחצו כאן
מכרז 9995-2022 ריכוז הבהרות_לחצו כאן
מכרז 9985-2022 אום בטין_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס - מכתב הבהרה מס' 3‎‎_לחצו כאן
הבהרה מס 4 - מכרז מס 9995-2022 לחצו כאן
מכרז 5510-2022 שפרעם מזרח - מכתב הבהרה מס' 2‎‎_ לחצו כאן
טבלת בדיקה מכרז 9995-2022 שלב ג_ לחצו כאן
טבלת בדיקה 9996 כולל אופציה_ לחצו כאן
מכרז 703-2022 מורדות ואדי רקת שכ' הרקפות טבריה_ לחצו כאן
מכרז 9988/2022 – מג'אר הר חזון תב"ע חדשה – עבודות פיתוח שלב ב'_ לחצו כאן
מכרז 651-2022 הר הקפיצה, נצרת_ לחצו כאן
מכרז 9991/2022 - יוקנעם שער הגיא - עבודות פיתוח שלב ג' ושצפ"ים לחצו כאן לקובץ ZIP + קבצים נוספים -> לחצו כאן
טבלת השוואת הצעות מכרז 5510-2022 שפרעם מזרח_ לחצו כאן
טבלת השוואת הצעות מכרז 703-2022 מורדות ואדי רקת, שכ' הרקפות טבריה_ לחצו כאן
מכרז 10250/2022 מורדות גילה‎‎_ לחצו כאן
מכרז 9991/2022 (מכתב הבהרה) - יוקנעם שער הגיא - עבודות פיתוח שלב ג' ושצפ"ים_ לחצו כאן
מכרז 9998.2022 בית שמש אתר ד-4_ לחצו כאן
פרוטוקול מפגש מציעים מכרז_מורדות גילה_ 102502022 (002)_ לחצו כאן
 מכרז 9991/2022 יוקנעם שער הגיא עבודות פיתוח שלב ג' ושצפ"ים (טבלת השוואה)_לחצו כאן
טבלת השוואת הצעות מכרז 651-2022 הר הקפיצה נצרת_לחצו כאן
הבהרה ל-מכרז 2022/10250 – דחיית מועד הגשה_לחצו כאן
מכרז 10004/2022– ירכא שכ' חיילים משוחררים – עבודות פיתוח שלב ג'_לחצו כאן
מכרז - 2022/2022 – פרדס חנה שכ' רמז עבודות פיתוח שלב ב''_לחצו כאן
הבהרות למכרז 9998-2022_לחצו כאן
מכרז 9970/2021 - מזרעה שכ' צפונית מכרז מאוחד_לחצו כאן
הבהרה מס' 2 _ מכרז 10250-2022_לחצו כאן
הבהרות למכרז 9998-2022_לחצו כאן
מכרז 10014/2022 נוף הגליל, הר יונה ד' - שלב ב'_לחצו כאן
ביר הדאג' - מכרז 715-2022_לחצו כאן
טבלת בדיקה מכרז 9998-2022 שצפים מנה ב' שכונה ד'4_לחצו כאן

כל הזכויות שמורות פיוז׳ן 2019 ©

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page