top of page

המכרזים שלנו

תוצאות / פרסום מכרזים

כאן תוכלו למצוא את תוצאות מכרזי הפיתוח והתשתית שמפרסם משרד הבינוי והשיכון.

המידע מובא לשירות הציבור ואינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

1 מתוך 994

מכרז 10029/2023 עראבה שכ' 10 - מכתב הבהרה מס'1 לחצו כאן

מכרז 10029/2023 עראבה שכ' 10_לחצו כאן

מכרז 9995-2022 ריכוז הבהרות_לחצו כאן
מכרז 9985-2022 אום בטין_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס - מכתב הבהרה מס' 3‎‎_לחצו כאן
הבהרה מס 4 - מכרז מס 9995-2022 לחצו כאן
מכרז 5510-2022 שפרעם מזרח - מכתב הבהרה מס' 2‎‎_ לחצו כאן
טבלת בדיקה מכרז 9995-2022 שלב ג_ לחצו כאן
טבלת בדיקה 9996 כולל אופציה_ לחצו כאן
מכרז 703-2022 מורדות ואדי רקת שכ' הרקפות טבריה_ לחצו כאן
מכרז 9988/2022 – מג'אר הר חזון תב"ע חדשה – עבודות פיתוח שלב ב'_ לחצו כאן
מכרז 651-2022 הר הקפיצה, נצרת_ לחצו כאן
מכרז 9991/2022 - יוקנעם שער הגיא - עבודות פיתוח שלב ג' ושצפ"ים לחצו כאן לקובץ ZIP + קבצים נוספים -> לחצו כאן
טבלת השוואת הצעות מכרז 5510-2022 שפרעם מזרח_ לחצו כאן
טבלת השוואת הצעות מכרז 703-2022 מורדות ואדי רקת, שכ' הרקפות טבריה_ לחצו כאן
מכרז 10250/2022 מורדות גילה‎‎_ לחצו כאן
מכרז 9991/2022 (מכתב הבהרה) - יוקנעם שער הגיא - עבודות פיתוח שלב ג' ושצפ"ים_ לחצו כאן
מכרז 9998.2022 בית שמש אתר ד-4_ לחצו כאן
פרוטוקול מפגש מציעים מכרז_מורדות גילה_ 102502022 (002)_ לחצו כאן
 מכרז 9991/2022 יוקנעם שער הגיא עבודות פיתוח שלב ג' ושצפ"ים (טבלת השוואה)_לחצו כאן
טבלת השוואת הצעות מכרז 651-2022 הר הקפיצה נצרת_לחצו כאן
הבהרה ל-מכרז 2022/10250 – דחיית מועד הגשה_לחצו כאן
מכרז 10004/2022– ירכא שכ' חיילים משוחררים – עבודות פיתוח שלב ג'_לחצו כאן
מכרז - 2022/2022 – פרדס חנה שכ' רמז עבודות פיתוח שלב ב''_לחצו כאן
הבהרות למכרז 9998-2022_לחצו כאן
מכרז 9970/2021 - מזרעה שכ' צפונית מכרז מאוחד_לחצו כאן
הבהרה מס' 2 _ מכרז 10250-2022_לחצו כאן
הבהרות למכרז 9998-2022_לחצו כאן
מכרז 10014/2022 נוף הגליל, הר יונה ד' - שלב ב'_לחצו כאן
ביר הדאג' - מכרז 715-2022_לחצו כאן
טבלת בדיקה מכרז 9998-2022 שצפים מנה ב' שכונה ד'4_לחצו כאן
מכרז 10014/2022 נוף הגליל, הר יונה ד' - שלב ב'_לחצו כאן
מכתב הבהרה - מכרז 10014/2022 נוף הגליל, הר יונה ד' - שלב ב'_לחצו כאן
מכרז 10014-2022 הר יונה ד' שלב ב' - טבלת השוואת הצעות_לחצו כאן
מכרז 10024/2023 טורעאן שלב ג'_לחצו כאן
מכרז 9987/2023 ג'אסר א זרקא - עבודות פיתוח שלב ב'_לחצו כאן
מכרז 9970/2021 מזרעה שכ' צפונית – מכרז מאוחד – טבלת השוואות_לחצו כאן
מרכז קאנטרי רמות - השלמת כבישים ושצפי"ם מכרז 10001/2022_לחצו כאן
מכרז כביש המחצבה 10022/2023_לחצו כאן
מכרז 10024/2023 טורעאן שלב ג' - הבהרה דחיית מועדים_לחצו כאן
מכרז 10024/2023 טורעאן שלב ג' - מכתב הבהרה מספר - 1  _לחצו כאן
 פרסום מכרז מספר 716/2023 _לחצו כאן

מכרז 10001/2022 קאנטרי רמות_לחצו כאן

 פרסום מכרז  10022-2023 _לחצו כאן

כל הזכויות שמורות פיוז׳ן 2019 ©

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page