top of page

המכרזים שלנו

תוצאות / פרסום מכרזים

כאן תוכלו למצוא את תוצאות מכרזי הפיתוח והתשתית שמפרסם משרד הבינוי והשיכון.

המידע מובא לשירות הציבור ואינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

קובץ מצורף להורדה
שם מכרז
מספר מכרז
תאריך העלאה
קובץ להורדה
מכרז להבים 2021 חדש
222/123
09/11/2021
קובץ להורדה
מזרעה שכ' צפונית – עבודות פיתוח שלב ב' – חלק מערבי
9962/2020
09/12/2021

222/123

מכרז להבים 2021 חדש

9 בנובמבר 2021 בשעה 9:18:00

9962/2020

מזרעה שכ' צפונית – עבודות פיתוח שלב ב' – חלק מערבי

9 בדצמבר 2021 בשעה 15:30:00

bottom of page